Een waterconferentie zal worden gehouden in Noord-Cyprus

Minister van Buitenlandse Zaken Özdil Nami ontving op 2 oktober 2013 de Turks-Cypriotische Ondernemersvereniging (İŞAD), die wordt geleid door Metin Şadi.

In zijn toespraak die hij hield tijdens de conferentie, wenste Şadi de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken veel succes met zijn nieuwe functie. Tevens verklaarde hij namens de İŞAD, trots te zijn om de voormalige voorzitter van de associatie als minister te mogen aanschouwen.

Hij wees erop dat de Cypruskwestie een belangrijk punt is, die moet worden opgelost om de vrede te kunnen bewaren en om de economische en politieke stabiliteit in de regio te behouden. Daarnaast heeft Şadi namens de İŞAD ook zijn steun uitgesproken over de stappen die moeten worden genomen om deze kwestie op te lossen.

De minister van Buitenlandse Zaken Nami uitte zijn genoegen over het beleefdheidsbezoek van de İŞAD en bedankte de associatie voor haar steun met betrekking tot het buitenlands beleid. Hij verklaarde dat er tussen de twee partijen onenigheid heerste over de wijze waarop de onderhandelingen zouden moeten hervat. Daarom zouden de vertegenwoordigers van de twee leiders bijeenkomen om te werken aan een gemeenschappelijke regeling. Minister Nami benadrukte dat het onderhandelingsproces weer op hoog niveau door de leiders en bovendien binnen een tijdsbestek zal moeten worden gerealiseerd.

Hij beweerde dat lobbyactiviteiten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken intensief worden uitgevoerd door delegaties in twintig verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Bovendien zou het ministerie naast deze Cypruskwestie ook onderzoek doen naar de mogelijkheden om de internationale handelsbeperkingen die voor het noordelijke deel van het land gelden, uit te bannen.

Erop wijzend dat het ministerie ook initiatieven heeft genomen voor de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen Noord-Cyprus en de lidstaten van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC), kondigde Minister Nami aan dat er een waterconferentie in Noord-Cyprus zal worden gehouden die zal worden bijgewoond door deze OIC-landen.