Islamitische heiligdom in Zuid-Cyprus

Aangenomen wordt dat de eerste Islamitische inval op Cyprus plaatsvond in het jaar 647 of kort daarop, door de emir van Syrië, Muawiya. Hij veroverde allereerst Constantia, om zich terug te trekken toen het bericht kwam van een naderende Byzantijnse vloot.

Muawiya liet zich op zijn tocht vergezellen door zijn echtgenote en door Umm-Haram, van wie wordt gezegd dat zij een tante van de profeet Mohammed zou zijn geweest. In de buurt van het zoutmeer bij Larnaca viel zij van haar ezel en overleed aan de gevolgen van dit ongeluk. Begin 19e eeuw bouwden de Ottomanen de charmante Hala Sultan Tekke, een van de belangrijkste heiligdommen in de Islamitische wereld, op de plaats waar zij was begraven. In de 20e eeuw vond de moeder van wijlen koning Hoessein van Jordanie er haar laatste rustplaats.