Kasteel Nitovikla

Kasteel Nitovikla is een van de oudste kastelen van Cyprus en bevindt zich aan het Zuidwesten van een natuurlijk gevormd plateau, op ongeveer 4 mijl ten zuiden van de kuststrook van Kuruova. Omdat het kasteel aan de rand van een kleine heuvel in de vorm van een rechthoek van ongeveer 400×100/200 meter is gebouwd, is het voor de helft ingestort. De opgravingen zijn namens de Zweedse Archeologische Raad onder leiding van Einar Gjerstad door Erik Sjöqvist in het najaar van 1929 verricht. Na de opgravingen is gebleken dat het kasteel rechthoekig gebouwd was, ongeveer 40×35 meter en dat het uit 3 architectonische fases bestond. In de eerste fase was het kasteel niet omringd door water, wat wel het geval was in de tweede fase. Het bouwmateriaal van de muren waarvan men vermoedt dat ze ongeveer 3-6 meter hoog waren, bestond uit zandsteen; de hoeken waren voorzien van grotere stenen en binnen de vestingmuren werd adobe gebruikt. Aan het buitengedeelte van de twee torenpoorten die de toegang tot het kasteel verschaften, was aan ieder zijde een helling aangebracht. Deze hellingen waren vermoedelijk aangebracht met het doel dat de soldaten in het kasteel de aanvallen van buitenaf tegen konden houden.

Men vermoedt dat het kasteel aan het einde van de Bronstijd (1900-1650 voor Christus) (namelijk in de XVII eeuw voor Christus) tegen de Hyksos-aanvallen vanuit de zee of tegen de lokale opstanden is gebouwd. Men vermoedt dat de Hyksos die oorspronkelijk uit Egypte afkomstig waren en in de XVIII eeuw voor Christus over Egypte, Syrië en Palestina heersten, in Klein-Azië leefden en daarvandaan Cyprus aanvielen. Het was een strijdlustig volk met veel boogschutters en paarden in bezit. (Wegens het onwaarschijnlijke dat een Egyptisch volk in Klein-Azië leefde, vermoedt men tevens dat waarschijnlijk de Akalar uit Klein-Azië aan piraterij deden op Cyprus). De citadel Palaeskoutella die naast de heuvel van het kasteel bevindt, is tevens uit dezelfde periode afkomstig. Vermoedelijk was deze citadel tijdens de oorlogen door de lokale bevolking gebruikt om weerstand te bieden tegen de aanvallen. Soortgelijke overblijfselen zijn ook in Kırnı, in Nikolidhes (ten noorden van Dali) en in Ay Sozomenos en ten noorden van Dikomo ontdekt. Het kasteel Nitovikla was nadat het in de XVI eeuw voor Christus was ingestort, gerestaureerd. En nadat het in de eeuw XV voor Christus door brand volledig was ingestort nooit meer gebruikt. Het enige wat is overgebleven is het stenen fundament van het kasteel.