Occupy model bij bufferzone VN

Toen Grieks-Cypriotische nationalisten, op zoek naar eenheid met Griekenland, de Cypriotische president omverwierp in 1974, viel Turkije het noordelijk deel van Cyprus binnen om Turks-Cyprioten te beschermen. Het eiland werd verdeeld door een VN-mandaat, en er ontstond een bufferzone tussen Noord en Zuid.

De bufferzone is nu de plaats van een voortdurende protest dat de #occupy model volgt. In het weekend, gaan ongeveer 100 demonstranten (een groot aantal op een eiland van ongeveer een miljoen) zich verzamelen om de zone te “bezetten” om zo hun steun te uiten voor een verenigd eiland. Ze beweren dat de onderhandelingen tussen de Turkse en Grieks-Cypriotische autoriteiten niet gericht is om problemen op te lossen.

Sommige demonstranten verwijten de politieke spanningen op de Britse koloniale tactieken gebruikt om de verdeel en heers- politiek. Cyprus werd onafhankelijk van Groot-Brittannië in 1960.