SOS-Kinderdorpen actief in Noord-Cyprus

Eerste gesprekken met de vertegenwoordigers van Noord-Cyprus werd gevoerd in 1989. Op dat moment ontbrak in het land een duidelijke kinderopvang concept, en ze toonden grote belangstelling voor de SOS-Kinderdorpen idee en wilden graag hun sociale zorg hervormen langs deze lijnen. De hoeksteen voor een SOS kinderdorp en een SOS Kleuterschool werd gelegd in de hoofdstad, Lefkosa (Nicosia) in april 1992.

De SOS Kleuterschool was al in staat om in gebruik te gaan in september 1993 en drie maanden later verhuisden de eerste kinderen naar hun nieuwe huizen in het SOS kinderdorp. SOS kinderdorp Lefkosa kreeg al snel een uitstekende reputatie en de lokale autoriteiten waren erop gebrand om hier te kinderen te plaatsen, waar ze kunnen opgroeien in een familie-achtige sfeer, in plaats van in de staat weeshuizen. Daarom was het noodzakelijk om nog vijf eengezinswoningen toe te voegen aan SOS kinderdorp Lefkosa. Tegelijkertijd werd het noodzakelijk om een geschikte faciliteit te vinden om tegemoet te komen aan de verzorging van ongeveer 30 jongeren. In 1997 werd een flat gekocht in Lefkosa voor de meisjes en de bouw werd gestart van een SOS-jeugd faciliteit voor de jongens in de havenstad Girne, ongeveer 30 kilometer van Lefkosa. In de zomer van 2000 zijn de meisjes ook verplaatst naar de ruimere jeugdhuis in Girne, die was in 1998 afgerond.

In het begin van 2007, is SOS Kinderdorpen gestart met een Family Strengthening Programme in Lefkosa, die kinderen die het risico liepen van het verliezen van de zorg van hun familie toch op te laten groeien binnen een zorgzame familie-omgeving. Om dit te bereiken werkt SOS-Kinderdorpen rechtstreeks samen met families en gemeenschappen om hen in staat stellen hun kinderen effectief te beschermen en voor hun te zorgen, in samenwerking met lokale autoriteiten en andere dienstverleners.

Op dit moment is er een SOS Children’s Village in Noord-Cyprus, een SOS jeugd Facility, een SOS Kleuterschool en een SOS Social Centre.

Bron: www.soskinderdorpen.nl/wereldwijde-kinderhulp/sos-kinderdorp/alle-sos-kinderdorpen/europe/northern-cyprus/Pages/default.aspx